Despre A.R.D.I.S.

Cine suntem noi?

Asociația de Reconstrucție, Dezvoltare și Inovare Socială  (A.R.D.I.S.) este o persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, constituită în vederea realizării unui interes general, potrivit OG nr.26/2000 modificată și republicată.
 
A.R.D.I.S.  a luat ființă în anul 2019 ca urmare a necesității sprijinirii sectorului social din România, plecând de la cele trei principii la care membrii fondatori au aderat: necesitatea abordării participative a membrilor din comunitățile vulnerabile din România în vederea Reconstrucție segmentului social; Dezvoltarea segmentului social din România, prin abordarea unor sectoare vitale pentru societate cum sunt: sectorul formativ-educativ, sectorul cultural-științific, sectorul tineretului, sectorul antreprenorial, sectorul dezvoltării durabile, reprezintă aria de interes pentru Asociația ARDIS. De asemenea, în contextul progresului tehnologic și tehnic de la nivel mondial, Inovarea reprezita un element cheie pentru a face față schimbărilor solicitate de societate. Până în momentul de față A.R.D.I.S. a încheiat protocoale de colaborare cu o serie de organizații, în vederea sprijinirii Antreprenoriatului și a Antreprenoriatului social (economie socială), susținând financiar, dar mai ales tehnic și informațional tinerii atreprenori care doresc să dezvolte afaceri de succes prin implicarea comunităților din care fac parte.   

SCOPUL ASOCIAȚIEI ARDIS

Scopul constituirii ASOCIAȚIEI DE RECONSTRUCȚIE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE SOCIALĂ este de a sprijini și susține la nivel național și internațional activitățile de reconstrucție, dezvoltare și inovare socială, precum și dezvoltarea cultural-stiintifică la nivel național și internațional, promovarea și dezvoltarea potențialului uman al tinerilor în toate domeniile vieții sociale și economice, dezvoltarea antreprenoriatului, precum și promovarea coeziunii economice și sociale atât în mediul rural cât și în mediul urban.

 

OBIECTIVE

 Pentru atingerea scopului propus se au în vedere următoarele obiective:

OBIECTIV 1

Formare/consiliere/coaching pentru diferite categorii de grupuri sociale, profesionale șI economice.

OBIECTIV 2

Dezvoltarea culturală și stiintifică la nivel național și internațional, în contextul integrării în spațiul de efervescentă și diversitate culturală al Uniunii Europene respectând și promovând, în același timp diversitatea  națională și regională a statelor membre.

OBIECTIV 3

Promovarea, susținerea și dezvoltarea potențialului uman și intelectual al tinerilor.
Elaborarea, coordonarea și implementarea de proiecte de interes social, economic, educațional și cultural.


OBIECTIV 4

Fundamentarea politicilor publice și implementarea acestora.

OBIECTIV 5

Elaborarea coordonarea și implementarea de proiecte de interes la nivel social, economic, educațional, cultural.

OBIECTIV 6

Protejarea mediului înconjurător, reducerea emisiilor de gaz, promovarea și sutinerea dezvoltării durabile la nivel național, comunitar și internațional.

Raport de activitate: RA 2021 - ARDIS.pdf