Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale 2014-2020

PAȘI - Program de Asistență, Sprijin și Îndrumare a tinerilor NEETs din regiunea Centru, în scopul integrării lor sociale și economice


THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY SRL în parteneriat cu Fundația ADEPT Transilvania și Asociația de Reconstrucție, Dezvoltare și Inovare Socială implementează ”PASI - Program de Asistență, Sprijin și Îndrumare a tinerilor NEETs din regiunea Centru, în scopul integrării lor sociale și economice” cod SMIS 154729 în regiunea Centru, proiect ce se va derula pe o perioadă de 18 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2023.

Proiectul este cofinanțat din Fondul social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 1 - Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri", Prioritatea de investiții 8.ii.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.843.000,08 lei din care 91.405,49 lei contribuția proprie a Partenerului, iar valoarea ajutorului de stat este de 1.484.820,00 lei

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism integrat de promovare a unei ocupari sustenabile și de calitate a forței de munca pentru cel puțin 374 persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu rezidența în Regiunea Centru, dezvoltarea de acțiuni concrete privind îmbunătăţirea nivelului de competențe profesionale relevante pentru piața muncii pentru 304 de tineri NEETs (cu nivel de ocupabilitate B, C şi D) și stimularea demarării unei activităţi independente pentru 12  tineri NEETs (cu nivel de ocupabilitate A) cu valenţe antreprenoriale prin finanţarea cu subvenţii (micro-grant-uri) de 25.000 Euro/subvenţie.

În cadrul proiectului va derula un program de mediere pe piaţa muncii, un program de formare profesională și unul de antreprenoriat.

-          Programul de mediere pe piaţa muncii vizează ocuparea efectiva a 374 de tineri NEETs A, B, C şi D prin metode, tehnici şi instrumente de căutare locuri de muncă testate şi validate în raport cu piaţa muncii din România.

-          Prin programul de formare profesională, 304 de tineri NEETs (nivel de ocupabilitate B, C şi D) din grupul ţintă vor participa la cursuri de iniţiere, specializare şi calificare personalizate pentru nevoile specifice ale acestora şi adaptate la cerinţele pieţei muncii, fiind acordată și o subvenție in cuantum de 1.800,00 de lei.

-          Programul de antreprenoriat sprijină 70 de tineri NEETs (nivel de ocupabilitate A) prin organizarea de cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale in scopul deschiderii unei afaceri și acordarea a 12 de subvenţii (micro-grant-uri) de 25.000 de euro/subvenţie, dar și oferirea de servicii personalizate de consiliere, consultanţă şi mentorat pentru pregătirea implementării planurilor de afacere selectate, sprijin în înfiinţarea entităţilor sprijinite şi monitorizarea funcţionării conforme a entităţilor nou înfiinţate.

Publicul țintă interesat să ia parte la proiectul nostru este invitat sa ne scrie la adresa de email pasi@thinkgroup.ro. În vederea preînscrierii la activitățile proiectului trebuie să aibă în vedere că trebuie îndeplinite următoarele condiții de eligibilitate:

-       Au domiciliul/reşedinţa într-una din localităţile din regiunea Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu);

-       Au vârsta cuprinsă între 16-29 ani;

-       Nu sunt ocupaţi pe piaţa muncii și nu urmează nicio formă de educaţie sau formare;

-       Sunt înregistraţi, informaţi, consiliaţi şi profilaţi în prealabil de către SPO din regiunile vizate;

Informații proiect

 • Inițiator

  THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY SRL

 • Perioada

  15.07.2022 - 31.12.2023

 • Valoarea

  4.843.000,08 lei

 • Parteneri

  Fundația ADEPT Transilvania și Asociația A.R.D.I.S.

 • Echipa

  Alexandru ANGHEL - Manager de proiectNici o știre legată de acest proiect.
Nici un eveniment legat de acest proiect.
Nici un fișier atașat proiectului.

Arhivă Proiecte

Calendar evenimente